Pengenalan Dunia Broadcasting dan Tempat Magang di Kota Padang

Anak Magang SMK Jurusan Multimedia atau Broadcast. Khususnya Bidang Video Shooting, Video Editing /Kursus Privat Video Editing Minda Art Production Padang. Di antara Materi Syllabus / Kurikulum Pembelajaran adalah: Pengenalan (introduction) Dunia Broadcast & Multimedia serta Peranannya dalam Kehidupan dan Kemajuan Jaman. Pengenalan Tool Alat-alat yang sering digunakan dalam Dunia Broadcasting Pengenalan Jenis Video Editing…
Read more


02/01/2023 0