Peta Minda Mengambangkan Cara Berfikir Secara

LATIHAN-LATIHAN SOAL SIMULASI DIGITAL 1. Logika berasal dari kata … a. Logos b. Lugos c. Logicas d. Saintifica e. Nalar 2. Tokoh yang pertama kali mengenalkan logika adalah … a. Plato b. Socrates c. Aristoles d. Archimedes e. Phytagoras 3. Suatu prosedur langkah demi langkah yang pasti untuk menyelesaikan masalah disebut … a. Proses b.…
Read more


07/10/2022 0